Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Přijímací řízení
Akce dokumentů

Přijímací řízení

Průběh a požadavky

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu  a dále § 50 platného zákona o vysokých školách.


 V přijímacím pohovoru je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. V přijímacím pohovoru uchazeč dále představí svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační činnost a rovněž představí vstupní projekt, tedy návrh tématu své zamýšlené disertační práce. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalosti anglického jazyka a posouzení příbuznosti zaměření předchozího studia a praxe uchazeče se zaměřením studia.

Příklady témat disertačních prací

 • Výuka programování z pohledu graficky nebo početně zaměřeného edukačního obsahu
 • Kurikulární změny daného tématu nebo vyučovacího předmětu při nasazení ICT
 • Dopad používání ICT na změnu učitelova stylu výuky daného předmětu
 • Rozvíjení informatického myšlení u mladších žáků
 • Cíle a metody výuky informatiky z pohledu gender studies
 • Obsah a cíle pre-graduální přípravy učitelů z pohledu výuky informatického obsahu
 • Vliv učitelova vzdělání na jeho percepci cílů a klíčového učiva informatiky na zvoleném typu školy
 • Možnosti badatelsky orientované výuky ve výuce programování
 • Ability a přesvědčení učitelů v oblasti přizpůsobení výuky možnostem ICT
 • Oborová a didaktická znalost obsahu výuky informatiky u učitelů a adeptů učitelství informatiky
 • Skladba kompetencí v oblasti ICT a informatiky u absolventů různých typů středních škol
 • Vliv schopnosti programovat na matematické znalosti a matematické myšlení u žáků ZŠ

Termíny

V roce 2018 je uzavření přihlášek do DSP dne 18. května 2018, předpokládaný termín přijímacího řízení je úterý 12. června (uchazeč obdrží pozvánku poštou).

Uchazeč odevzdá následující přílohy přihlášky:

 • životopis
 • kopii diplomu
 • doklad o praxi
 • soupis publikací
 • vstupní projekt
Přílohy přihlášky uchazeč doručí na katedru informatiky.

Doporučená struktura návrhu projektu 

 • pracovní název projektu
 • zdůvodnění významnosti tématu (proč je vhodné v této oblasti něco zkoumat)
 • hlavní cíl, cíle (co by chtěl vyzkoumat)
 • stav řešení tématiky (co se už v dané oblasti ví, co je vyzkoumáno)
 • teoretická východiska (co se píše v literatuře)
 • metodologie výzkumu (jakým způsobem by chtěl svá zjištění vyzkoumat)
 • výstup/předpokládané výsledky/přínos pro obor (proč by tento výzkum byl užitečný a přínosný, k čemu by přispěl)
 • literatura, prameny

Hodnocení přijímací zkoušky

Přijímací komise udělí uchazeči max. 100 bodů. Hranice pro doporučení děkanovi fakulty k přijetí ke studiu je 70 bodů. Bodový zisk se vypočte jako průměr z bodového hodnocení přiděleného jednotlivými členy přijímací komise. O přijetí rozhoduje s ohledem na doporučení komise děkan fakulty.

Doporučený postup a termíny:

První kontakt uchazeče s potenciálním školitelem, případně s vedoucím katedryleden - březen
Případné další konzultace nad tématem výzkumného projektuduben
Odevzdání přihlášky s projektempolovina května
Přijímací zkouškypolovina června
Zápis do 1. ročníkuzačátek září
« červenec 2018 »
Ne Po Út St Čt So
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.

Tento portál vyhovuje následujícím standardům: