Personal tools
You are here: Home
Document Actions

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Název studijního programu: Specializace v pedagogice
Název studijního oboru: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Typ studijního programu: doktorský
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky

Obor je akreditován společně pro čtyři fakulty vzdělávající učitele informatiky a odborníky v oblasti informačních technologií ve vzdělávání:

 • Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni
 • Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě
 • Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové

Doktorské studium na všech uvedených pracovištích probíhá pod společnou oborovou radou  , která zajišťuje jednotnou úroveň vstupních i výstupních požadavků a kontrolu plnění společně ujednaných zásad doktorského studia.

Na Pedagogické fakultě JU obor zajišťuje katedra informatiky.

Cílem studia je příprava odborníků v oboru Informační a komunikační technologie (ICT) ve vzdělávání se schopností samostatné tvůrčí práci ve vědě a s dobrými předpoklady obor dále rozvíjet.

Absolventi rozšíří své znalosti z oboru informatiky i nových směrů v oblasti pedagogicko-psychologické. Získají přehled o historii používání informačních technologií ve výuce a orientaci v současných názorech na vzdělávání v informatice, nové znalosti a dovednosti v oblasti projektování moderních informačních systémů, v teoretických základech informatiky a při tvorbě výukových materiálů pro eLearning. Budou umět používat moderní autorské systémy, což předpokládá i rozšíření znalostí a dovedností v oblasti multimédií a vizuálního a objektově orientovaného programování, znalostí z oblasti teorie i praxe počítačů.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia budou moci působit zejména jako:

 • učitelé, didaktici informatiky na základních i středních školách;
 • pedagogové na fakultách připravující vyučující informatických disciplín;
 • tvůrci eLearningových kurzů, vzdělávacích materiálů a výukových programů;
 • výzkumní nebo vývojoví pracovníci v oboru informatika a její didaktika;
 • pracovníci státní správy školství;
 • vědečtí pracovníci zabývající se informačními technologiemi ve vzdělávání.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení jsou dány:

 • individuálním studijním plánem;
 • obsahem a rozsahem státní doktorské zkoušky a požadavky na prokázání předepsaných znalostí;
 • dalšími předpisy (viz dokumenty)« February 2023 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: